Strona główna » Dokumenty » Inne dokumenty » Deklaracja dostępności serwisu bip.gok.wloszakowice.pl

Deklaracja dostępności serwisu bip.gok.wloszakowice.pl


Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.gok.wloszakowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.gok.wloszakowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Zdecydowana większość informacji spełnia wymagania WCAG, a poprawki mogą dotyczyć niektórych skanów dokumentów oraz tekstu alternatywnego.

Deklarację sporządzono: 2020-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Amadeusz Apolinarski, adres poczty elektronicznej: gok@wloszakowice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach mieści się pod adresem: ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. K. Kurpińskiego. Wejście znajduje się na parterze, wskutek czego możliwy jest dostęp dla osoby na wózku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku sali widowiskowej usytuowanej obok Gminnego Ośrodka Kultury. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i toalety można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Inne dokumenty
Kadencja: Aktualna (2018 - 2023)
Autor informacji: Amadeusz Apolinarski
Informację wprowadził: Amadeusz Apolinarski
Opublikowany dnia: 2020-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-04-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie